Guide til swinging

Litt historie

Først ser vi litt på swinging i et historisk perspektiv, før vi ser på swinging i dagens moderne samfunn og hvordan den har utviklet seg fra «nøkkelklubber» til det swinging er i dag.

Historisk
I de fleste bøker som er skrevet de siste 100 år som omhandler menneskets sexliv gjennom tiden, antas det at helt fra huleboernes tid har de som har hatt sex trukket seg vekk fra de andre og fortrinnsvis gjort det innerst i hulen i mørket.
Dette synet er i tråd med vår moral, men har ingenting med virkeligheten å gjøre.

I fra alle tider og i alle kulturer finnes det skildringer og henvisninger til en eller annen form for gruppesex. Vitenskapen har hele tiden vist til at det dreier seg om avvik, rituelle anledninger eller fantasier. Vel, om vi våger å se på virkeligheten og la moralen med hva vi mener er rett og galt ligge, så kanskje vi kan se litt på hvordan ting virkelig var i de gamle tider…

Et enkelt faktum som burde få en klokke eller to til å ringe er dette: Når europeerne for første gang reiste til Asia, ble de møtt og tatt med på en sexorgie som i følge historien savner sidestykke.
Det samme skjedde når de første Europeerne satte sin fot på amerikansk jord.
Det gjentok seg i Afrika. Samtlige steder vi fra vår «opplyste» del av verden har reist til, har ønsket oss velkommen med gruppesex/fri sex.
Hver eneste indianerstamme syntes å ha praktisert fri sex, historier om de første misjonærene som ble ønsket velkommen av høvdingen og som fikk «låne» hans kone om natten som et tegn på gjestfrihet florerer… Handelsreisende til Kina tok for seg, til og med de første slavehandlerne ble ønsket velkommen med sex… Historiene kommer fra samtlige kontinenter.
Så hvordan kan vi våge å si at «slik og slik er det» når det beviselig ikke er slik i noen verdensdel med unntak av Europa? Er vi virkelig så frekke at vi våger å påstå at det moderne mennesket kommer herfra og at alle andre driver med ting vi aldri ville gjort?

Det er en vanlig oppfatning at en kvinne holder seg til én mann for på den måten å forsikre seg mot at andre (menn) skal skade hennes barn.
Logikken sier at en enslig kvinne med barn er utsatt, siden en ny mann ikke nødvendigvis vil føle noe bånd til en annen manns barn og derfor kan finne på å skade det.
Derfor var det mest praktisk å holde seg til én.
Monogami, den formen for samliv vi helt uten noen form for bevis har antatt at våre forfedre har praktisert.
Men det finnes en annen teori, som er langt mer kontroversiell, men som støttes opp av de tidligere artiklene i denne serien (og en mengde forskningsresultater) nemlig at kvinnen har sex med ALLE menn i stammen.

At kvinnen har sex med alle mennene i stammen har en rekke fordeler, for det første vil alle menn føle at barnet er deres og at de har et ansvar for å beskytte det.
Det er slik det fungerer f.eks. hos Bonobo-sjimpansen.
For det andre vil det, iht. alle fakta om sæd og sædkrigen, sørge for at kvinnen vil bli befruktet av den mannen med den beste sæden, altså den mannen med de beste arvestoffene.
På den måten vil barnet bli sterkere og evolusjonen vil kunne fortsette.
For det tredje vil sex knytte bånd i stammen og konflikter innad vil bli kraftig redusert. Sjalusi osv. vil ikke lenger være et tema og den tingen som har sørget for flest konflikter ved siden av religion vil ikke lenger være et problem.

Et par spørsmål man ikke kan unngå å stille er:
Dersom slik fri sex er det ideelle, hvorfor er det da ikke slik i dag?
Hvorfor blir vi da sjalu om det er slik at vi er biologisk programmert til å ha sex med enhver av motsatt kjønn?
Det skyldes kort og greit at i løpet av noen tusen år er vi blitt forklart at vi skal ikke gi etter, vi skal leve etter regler satt av samfunnet, som ikke tar hensyn til hva vi er, men som kun tar hensyn til hva noen få mennesker MENER.

Moderne swinging
Opphavet til moderne swinging er de som fløy tokter under andre verdenskrig. På så godt som alle flybaser oppsto noe som ble kalt «key club» eller nøkkelklubben…..

Få, om noen gruppe av forsvaret hadde en større frafallsprosent enn de som fløy krigstokter over fiendtlig territorium. Ikke bare hadde de en stor frafallsprosent, disse soldatene sto i en helt spesiell posisjon i den forstand at de faktisk hadde mulighet til å ta med seg sin kjære og bo sammen med henne mellom toktene.
Egne leire hvor det bare bodde piloter og koner som for hvert tokt var bekymret om han kom hjem igjen i dag…
Dette laget helt spesielle bånd mellom de kvinnene som sto igjen på bakken og de karene som hver dag satset livet.

Hvor det begynte vet ingen, men hvordan det begynte er godt kjent… Fond som ble opprettet for de enker som sto igjen, piloter som hjalp de etterlatte etter kompiser som aldri kom tilbake.
Det utviklet seg videre til intense seksuelle møter, kanskje kvelden før et viktig og farlig tokt, hvor de involverte tok med seg sine koner og sammen nøt den intense sexen man kan ha når kroppen er oppstemt pga. frykten for hva man kan møte dagen etter.
Det begynte nok på en base, men spredde seg som ild i tørt gress, samtidig som de seksuelle utskeielsene skjøt fart.
Å bli medlem var en ganske enkel prosess, dersom man jobbet på en flybase så kunne man ikke på noe vis søke om medlemskap, man måtte anbefales av noen som allerede var medlem.
En del steder var det vanlig at de som var medlemmer satte av en viss sum til et fond som gikk til de etterlatte, så for de fleste dreide det seg om langt mer enn sex.
Det dreide seg om samhold.

Navnet nøkkelklubb kommer av at alle kvinnene puttet sin (hus)nøkkel i en hatt, rørte godt, før guttene i tur og orden trakk hver sin nøkkel opp av hatten.
De skulle så tilbringe natten sammen med den kvinnen som eide nøkkelen. Katja Kean beskriver for øvrig den samme formen for swinging i sin bok, «Stjerne i syndens by» hvor den vissnok skal være et relativt vanlig fenomen på fester for de som jobber i pornobransjen.

I krigens siste år var utrykket nøkkelklubb et godt kjent, men aldri akseptert utrykk. Man visste om det, men valgte å ignorere det – for man kunne knappest begynne å straffe de involverte all den tid de gjorde en god og viktig innsats i krigen.
Derimot, så snart krigen var over ble de involverte forfulgt og straffet, slik sex ble regnet som en sikkerhetsrisiko og de som på noe tidspunkt hadde vært involvert måtte finne seg nye arbeidsgivere.
20 år senere er swinging et tema alle snakker om og mange gjerne vil prøve.

På tross av at de som deltar forfølges og straffes, skal det fortsatt finnes slike klubber rundt om på en del flybaser og det er blitt bekreftet at under begge Gulfkrigene dukket nye slike klubber opp.

(hovedsaklig hentet fra swingers»bibelen» the lifestyle)

Beslektede artikler

Back to top button