Livsstil

Hva er polyamori FAQ?

En liten spørsmål og svar artikkel som forklarer kort litt om hva polyamori er.
Polyamori består av to ord, poly (flere) og amori (elske) og betyr ganske enkelt å elske flere.

Polyamori kan altså oversettes til “å elske mer enn en.» Det kan være seksuelt, følelsesmessig eller en kombinasjon. Utrykket benyttes også om personer som er åpne for å ha et forhold til mer enn en person av gangen, men for at det skal være et polyamory forhold, må alle involverte parter være enige om det.
Dersom det f.eks. er snakk om en mann som har et forhold til to forskjellige kvinner som ikke kjenner til hverandre, er det fortsatt utroskap, selv om han er åpen for å ha to kjærester.

Hvordan oppdager man at man er polyamor?
Det er et utrykk som sier at et menneske er ikke polyamore på den måten homofile f.eks. er det.
Men et menneske kan velge å være polyamore.
Hva som er sant er det delte meninger om og vi har snakket med flere som har sagt at de ER polyamore, men kan VELGE å være monogame… men at de da må gi slipp på mye av sin egen identitet.

Er ikke dette utroskap?
Polyamore personer ser det ikke som utroskap at de selv, eventuelt partneren har seksuell omgang med andre.
Det minner i så måte mye om swingers, som også har sex med andre enn sin egen partner og som heller ikke ser det som utroskap, så lenge det er med partnerens samtykke.

Hva med sjalusi?
Noen føler ingen sjalusi, andre er sjalu, men de har evnen til å kontrollere sin sjalusi og de tar det opp med de involverte partene og løser problemet før det egentlig blir et problem.

Hvilke regler gjelder for polyamore?
Det finnes ingen standard regler for det, de fleste tar ting som de kommer og løser problemene etter hvert som de dukker opp.
Det er dog ganske vanlig at partene blir enige om felles “spilleregler» som omfatter f.eks. når og hvor man sover, hvordan man gjør det i forhold til annen familie osv.
Det er et faktum at polyamore forhold ikke blir akseptert av samfunnet og de må nødvendigvis tilpasse seg.

Hvordan avgjør man hvem som har sex med hvem og når?
Dette er faktisk et veldig vanlig spørsmål som bunner i folks iboende nysgjerrighet for andres sexliv.
Faktum er at det finnes ingen regler for dette, de involverte partene blir enige om dette, om de deler uken i to, deler seng alle sammen eller kaster terning.

Er alle polyamore kvinner biseksuelle?
Nei, det er en større andre biseksuelle kvinner enn ellers i samfunnet, men langt fra alle. Det samme gjelder for øvrig for menn, det er en større andel biseksuelle menn blant polyamore, enn blant samfunnet for øvrig.
Her er det på plass med en liten spesifisering, for det er ikke nødvendigvis slik at det egentlig er flere, men polyamorøse er mer i kontakt med sin egen seksualitet og åpne for å prøve ting.

Varer polyamore forhold?
Noen gjør det, andre gjør det ikke.
Mye likt vanlige monogame forhold, men det at det er involvert tre personer og ikke to, øker naturlig nok muligheten for at en person ikke skal føle seg komfortabel med de andre involverte.
Med mer enn en partner får man også mindre tid med en partner, noe som kan svekke båndet mellom partnerne.

Er det ikke unaturlig å elske mer enn en person?
Nei, det er faktisk helt naturlig.
De fleste foreldre elsker fks. alle barna de har, i tillegg til partneren, så mennesker er definitivt i stand til å elske mer enn en person.
Foruten egne foreldre.

Er polyamore swingers?
Nei, det er ingen sammenheng mellom å være swinger og å foretrekke å være i fast forhold til mer enn en person.
De fleste som praktiserer swinging er ikke polyamore, og mange polyamore praktiserer ikke swinging.
Det er dog en større prosent andel av de som betegner seg selv som polyamore som praktiserer swinging, enn det er blant de som betegner seg som monogame.

Beslektede artikler

Back to top button