Livsstil

Hotwife

En hotwife er et navn på den kvinnelige parten i et forpliktende forhold, hvor hun har mulighet til å seksuell omgang med andre menn.
Han kan være tilstede eller hun kan gjøre det uten hans medvirkning og han får en beskrivelse av hva som skjedde i ettertid.

Hotwife er en fantasi for mange, både menn og kvinner, men normalt er det mannen som tar initativet.
Typisk er det kvinnen som er tvilende, men siden hun i en slik setting er den som setter tempoet helt og holdent, er det en «lek» mange kvinner fort finner seg til rette med.

Det er et faktum at veldig mange ikke kjenner forskjellen på hotwife og cockold.
Faktisk er det mange mennesker som praktiserer det ene eller det andre og ikke engang selv vet hva det de praktiserer heter!
Forvirringen skyldes for en stor del at hotwife beskriver henne, cockold beskriver ham.
Mange trekker da den slutningen at de to navnene hører sammen.
Det gjør de ikke.
Det er derfor på sin plass å poengtere at hotwife og cockold er to ganske forskjellige ting.
Det mannen i et hotwife forhold tenner på, er det at hun har sex med andre (med eller uten han tilstede)
Han tenner altså på hennes seksualitet og hennes seksuelle handlinger.
Som oftest er det også slik at dersom han ikke er tilstede, vet han når ting eventuelt skjer. (avtalt på forhånd)
I et cockold forhold dreier det seg om at hun har kontrollen og bestemmer (dominans) og han tenner på maktspillet mellom seg og partneren, hvor han ikke har noen kontroll eller makt.
Ofte er det fornedrelse, ydmykelse eller følelsen av å ikke ha kontroll som er det essensielle, det seksuelle er ikke det primære, i hvert fall ikke for ham.

For å gjøre forvirringen total, omtales gjerne den ekstra mannen involvert for «bull»l i begge typene forhold, på tross av at mannen i de to variantene ofte har helt forskjellige roller.

Hotwife fungerer på mange måter på samme måte som et semi-åpent forhold, partene er enige om et sett med regler som de leker under.
I definisjonen ligger det at det er kun hun som har anledning til å ha sex med andre, men en del swingers har et hotwife forhold ved siden av.
I forholdet kan det være at hun kun leker når han er tilstede, men at han nøyer seg med å se på eller hvor han kan velge å delta, det er helt opp til hvert enkelt par.
Alternativt har hun mulighet til å leke på egenhånd, normalt dreier det seg da om konkrete situasjoner hvor han vet om at hun skal treffe noen andre, siden hans tenning ligger i å vite at hun er seksuelt aktiv med andre.
Å få vite om det som har skjedd noe seksuelt først i ettertid, tar fra ham en stor del av nytelsen og er mindre vanlig.

Et trekant forhold hvor paret involverer en ekstra mann KAN et hotwife forhold eller ha elementer fra hotwife, men behøver absolutt ikke.

Hvorfor er hotwife blitt så populært de siste årene?
Vel, for mannen sin del er det unektelig slik at dersom andre menn begjærer hans dame, viser det ham at han har gjort det godt.
Dessuten er det en hemmelig fantasi veldig mange menn har, de ønsker å se sin kjære ha sex med en annen mann.
Mange vil kanskje aldri innrømme det, men fantasien er langt mer vanlig enn de fleste tror.
For kvinners del er det ingen tvil om at de er blitt langt mer beviste sin egen seksualitet de siste årene.
Når to mennesker med disse innstillingene møtes og de i tillegg er enige om at det å leve ut fantasier er en god måte å holde liv i sexlivet, så får man et hotwife scenario.

Beslektede artikler

Back to top button